Byla jsi moje statečná láska!

Byla jsi moje statečná láska!